เจาะลึกบทความ : เจาะตัวเลขสถิติมีอะไรในแนวคิดนักพัฒนาระบบไอที บทความที่จะเอามาเจาะลึกวันนี้มาจาก techsauce

https://techsauce.co/iot/ai-iot-impact-future-life/

ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence :AI) ให้นึกถึงประมาณหุ่นยนต์พูดสามารถทำอะไรแทนคนได้ไว้ก่อนเข้าใจง่ายดี และอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ (Internet of Things: IoT) อันนี้ให้นึกถึงสิ่งของต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถบอกสถานะและความต้องการของตัวมันเองได้ มีการเชื่อมต่อกันคุยกันเอง หรือส่งมายังคน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด เทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นและที่สำคัญจากผลสำรวจของไมโครซอฟท์ชีให้เห็นว่าเยาว์ในเอเชียมองว่า AI และ IoT จะเข้ามามีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตโดยตรง เท่าที่มองมีสองส่วนใหญ่ๆ ที่จำเป็นอย่างมากในการรับมือ

ส่วนแรก ด้านการพัฒนาที่รองรับเทคโนโลยีไมโครซอฟท์หรือค่ายเทคโนโลยีใหญ่ น่าจะสร้างอินเทอร์เฟสแบบเปลี่ยนยุค คืออะไร มองลึกลงไปยังเทคโนโลยีด้านการพัฒนาต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้รองรับการพัฒนาด้าน AI และ IoT ให้ง่ายมากขึ้น จากผลสำรวจตัวเลข และสิ่งที่เยาว์อยากให้มันเกิด หรือคิดว่าจะเกิดขึ้นนั้น ตรงนี้สำคัญ ต้องมี แพลตฟอร์มใหม่ หรือฟีเจอร์ใหม่เกิดขึ้นกับนักพัฒาเพิ่มขึ้นมากมายอย่างแน่นอน สำคัญคือนักพัฒนาต้องปรับตัวแต่เนิ่นๆครับ เพื่อดึงตัวเองเข้าสู่ ลู่วิ่งแห่งกระแสเทคโนโลยีโลกให้ได้ ไม่งั้นต้องลำบากอย่างแน่นอน

ส่วนที่สอง ด้านการศึกษาและระบบการเรียนรู้ของคนเพื่อรองรับเทคโนโลยีเหล่านี้ จากการวิเคราะห์ผลสำรวจผมพบว่า การศึกษาในระดับพื้นฐานตั้งแต่อนุบาลถึง ม.6 ของประเทศต้องปรับตัว ปรับปรุงในทุกด้าน รูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการสอน ห้องเรียนที่เต็มไปด้วยเครื่องมือที่จะให้เด็กๆ สร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี วิทยาต่างๆ ต้องพร้อม และต้องมีแล้วอย่างน้อยๆ โรงเรียนระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ที่สำคัญครูต้องอัพเกรดอย่างเร่งด่วน ถ้าเราช้า แน่นอน เด็กไทยเราสร้างหุ่นยนต์ได้ แต่ความรู้ที่แพร่หลายในเยาวชนนั้นยังน้อยมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากร และความแตกต่างจะเกิดขึ้นโดยสิ้นเชิงครับถ้าประเทศเพื่อนบ้านสร้างหุ่นยนต์ได้ด้วยฝีมือเด็กประถม

สรุป การศึกษา การพัฒนาด้านนวัตกรรมของประเทศไทยนั้นผมว่าสำคัญอยู่ที่ความรวดเร็วในการปรับตัว ตื่นตัว โดยเฉพาะนักวิชาการ ผู้บริหารในระดับต่างๆของประเทศเรา ในความรวดเร็วนั้นจำเป็นต้องเน้นทิศทาง ทิศทางที่ต้องไปทางเดียวกันครับ

ขอบคุณครับผม

THON.ME

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s